Cevdet Yılmaz, Türkiye’deki yabancı sayısını açıkladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin Geneli ve Sayıştay Raporlarını görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi.

Yılmaz, “2024 yılı bütçesini insanımızın refahını artırmak başta olmak üzere milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirecek, güven ve istikrar iklimini tahkim edecek bir yapıda hazırladık. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu yatırımlara kaynak ayıran bütçemiz, toplumsal yapıyı güçlendiren önceliklere göre titizlikle tasarlanmıştır. İşçisi, memuru, emeklisi, esnafı, çiftçisi, çocuğu, genci ve yaşlısıyla toplumun tüm kesimlerini ve ülkemizin tüm yörelerini gözetmektedir” dedi.

2024 yılı bütçesi döneminde temel önceliklerini sıralayan Yılmaz, “İlk önceliğimiz; depremle yıkılan şehirlerimizi daha iyi şekilde yeniden ayağa kaldırmak, geleceğe dönük afet risklerini azaltmaktır. Bir diğer temel önceliğimiz mali disiplini esas alan, maliye ve para politikaları koordinasyonunu güçlendiren bir anlayış içerisinde makroekonomik ve fiyat istikrarını sağlamaktır” diye konuştu.

“KAYNAKLARA AYRILAN BÜTÇE 1 TRİLYON 592,9 MİLYAR LİRAYA YÜKSELTİLDİ”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 yılı bütçesinde yatırımlara ayrılan kaynağın, 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükselttiklerini belirterek şunları söyledi:

* “Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4’üne denk gelmektedir. Tarımsal destek programları, Sosyal Güvenlik Kurumu işveren prim ödemeleri, ihracat başta olmak üzere diğer reel sektör destekleri, elektrik ve doğal gaz tüketim desteği ve sosyal konut finansmanı destekleri gibi milletimizin ihtiyacı neyse, hükümetimizden beklentisi ne yöndeyse o alanda gerekli kaynağı barındırmaktadır.

* Aile ve gençlik bankasından kentsel dönüşüm projelerine, öğrencilerimiz için teknolojik cihaz desteğinden sanayi teşviklerine, her kuruşu milletimizin müreffeh yarınları için hesaplanmış ve planlanmıştır. Maliye politikalarımızı deprem ve afet harcamalarını yaparken yapısal bozulmaya yol açmayacak ve bütçe disiplinini koruyacak bir yaklaşım içinde uyguluyoruz, uygulamaya devam edeceğiz. 2023 ve 2024 yılları deprem harcamalarımızın yoğun bir şekilde bütçemizde yer alacağı yıllardır.”

DEPREM ÖDENEĞİ ARTIRILDI

Cevdet Yılmaz, 2024 yılı için depreme ayırdıkları ödeneğe ilişkin, “2023 yılında deprem için öngördüğümüz harcama 762 milyar Türk Lirası, 2024 yılı için öngördüğümüz ödenek ise 1 trilyon 28 milyar. Bu rakamları bir araya getirdiğimizde çok önemli bir yükle karşı karşıya olduğumuzu ifade edebilirim ancak 2025’ten itibaren bu yüklerde bir hafifleme başlayacak ve giderek yıllar itibarıyla bütçe üzerindeki etkisi azalacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, “Yerinde dönüşüm için talepte bulunan 200 binin üzerinde yine vatandaşımız söz konusu. Hak sahipliğiyle ilgili çalışmalar gelecek ayın başlarında aşağı yukarı tamamlanacak ve ihtiyaçlar daha kesin rakamlarla ortaya konacaktır. Bir taraftan bu kalıcı barınma ihtiyacını gidereceğiz ki teslimatlar yıl sonuna doğru hızlanacak, diğer taraftan altyapı tamiratıyla ilgili yine değişik kurumlarımızın bütçelerinden, işte, yollardan tutun organize sanayi bölgelerine birçok altyapı tesisinin de tamiratı, rehabilitasyonu gerçekleştirilecektir” dedi.

“PAZAR GÜNÜ TARİHİ BİR GÜN OLACAK”

Cumhuriyetin 100’üncü yıl kutlamalarına ilişkin detayları da paylaşan Yılmaz, “Önümüzdeki pazar günü tarihi bir gün olacak, Cumhuriyetimiz 100’üncü yılını doldurmuş olacak ve hepimiz bunu şanla, şerefle, kıvançla kutlayacağız. Pazar günü hem resmi törenlerle hem çeşitli etkinliklerle Cumhuriyetimizi kutlayacağız, 100’üncü yılı hep birlikte kutlayacağız” diye konuştu.

HEDEP’İN ELEŞTİRİ VE İDDİALARINA YANIT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, HEDEP milletvekillerinin görüşmeler sırasında gündeme getirdikleri eleştiri ve iddialarına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

* “HEDEP Grubunun özellikle savaş kavramıyla ilgili bütçemize yönelttiği bazı eleştiriler var, Savaş bütçesi şeklinde nitelendirmeleri oldu. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti’nin yaptığı savaş değil, terörle mücadeledir çok net bir şekilde. Kendi sınırlarımız içinde veya dışında bunu yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. İkincisi, bunu Kürt düşmanlığı gibi ifade ettiniz.

* Kürt düşmanlığı yapmıyoruz, tam aksine PKK’yla mücadele ediyoruz. PKK’yla mücadeleyi Kürt düşmanlığı diye tarif ederseniz eğer, en büyük haksızlığı Kürtlere yapmış olursunuz. PKK, Kürtlerin temsilcisi değildir, DEAŞ da Müslümanların temsilcisi değildir. Terör örgütleri ile geniş kitleleri özdeşleştirmek geniş kitlelere karşı yapılmış büyük bir hakarettir; bunun da altını çizmek isterim.

* Biz demokratik bir hukuk devleti içinde tüm kimliklere saygılı, tüm farklılıklara saygılı bir ülkeyiz, bu yolda da devam edeceğiz. Kimliklere saygılıyız ama kimlik siyaseti de yapmıyoruz, yapmayacağız. Kimlik siyasetinin bu ülkeyi götüreceği bir yer de yok, bunun da altını çizmek istiyorum ve bu anlamda da çok önemli reformlar yapan bir hükümetiz, tabuları da yıkan bir hükümetiz. Kürt vatandaşlarımızdan Alevi vatandaşlarımıza, Roman vatandaşlarımıza varıncaya kadar yıllar yılı ihmal edilmiş, tabu olarak dokunulmamış birçok meseleye de müdahil olmuş, reformlar yapmış bir hükümetiz.”

GÖÇ ELEŞTİRİLERİ

Yılmaz, “Düzenli göçü savunuyorsunuz” şeklinde eleştirilere ise “Bir alandaki açığı gidermemize mevcut bir pastayı bölüşüm meselesi değil pastayı büyüterek hep birlikte ondan istifade etme meselesi olarak yaklaşmak daha doğru olur diye inanıyorum. Bu arada da tabii ki düzensiz göçle, insan ticaretiyle, hukuk dışı işlerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Eğer yanlış anlaşıldıysam tekrar düzeltiyorum. Birinci önceliğimiz elbette mesleki eğitimdir, insanımızın becerilerini artırmaktır, kendi nüfusumuzla ihtiyaçlarımızı karşılamaktır hiç şüphe yok” dedi.

TÜRKİYE’DEKİ YABANCI SAYISI

Cevdet Yılmaz, Türkiye’de bulunan yabancı sayısı ile ilgili güncel rakamları paylaşarak, “Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus ki bunun 74 bin 814ü geçici barınma merkezlerinde. Resmi rakamımız 3 milyon 264 bin 248. İkincisi ikamet izni sahibi yabancı 1 milyon 136 bin 114. Üçüncüsü de uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi kapsamındaki yabancı, o da 256 bin 573. Dolayısıyla toplam ülkemizde 4 milyon 656 bin 935 yabancı bulunmaktadır. Göç İdaremizin resmi rakamları” açıklamasında bulundu.

Yılmaz, milletvekillerinin vergi harcamalarıyla ilgili sorularına ise şu cevabı verdi:

* “Vergi harcamasıyla ilgili özellikle 2 trilyon 210 milyar lira gibi bir vergi harcamamız var, yani belli istisnalar, muafiyetler, ‘almadığımız vergiler’ diyelim. Peki, nereden almıyoruz bu vergileri? Bu istisna, muafiyet ve indirimler kimlere yapılıyor?

* Ücretli çalışanlarımız, engellilerimiz, esnafımız, çiftçimiz gibi sosyal kesimler; yatırımı, üretimi, istihdamı, tarımı, Ar-Geyi, eğitimi, yurt içi tasarrufları geliştirenler; spor, kültür ve sanatı yine gözeten indirimler, muafiyetler; bunları topladığınızda böyle bir rakam çıkıyor karşımıza.

* Asgari ücretli ve asgari ücrete kadar gelirden bu 2,2 trilyonun 595 milyar Türk Lirası asgari ücretliden alınmayan gelir vergisi tutarından oluşmaktadır, yani bunun içindeki alt detaylara bakarsanız o eleştirinin çok da haklı olmadığını siz de göreceksiniz diye inanıyorum.”

Cevdet Yılmaz’ın konuşmasının ardından, 2024 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlandı. (DHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir