Sol ve sosyalist partilerden İliç açıklaması: AKP, bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir

Erzincan İliç’te Anagold Madencilik tarafından işletilen altın madeni ocağında yaşanan heyelan ve beraberinde gelen çevre felaketinin ardından sol ve sosyalist partiler birer açıklama yaptı.

Açıklamalarda “felaketin arkasında patronların kâr hırsı ile ülkenin doğal alanlarının iktidarca uluslararası şirketlere sınırsız şekilde açılması ve beraberindeki denetimsizliğin yattığı” vurgusu öne çıktı.

Göz Atın

TTB’den Erzincan’daki maden faciasına ilişkin açıklama

Facianın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı: İliç’teki madenin kapasite artışına onay vermiş

Açıklamalar şöyle:

Emek Partisi: Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeni faaliyeti yürüten Kanada merkezli Anagold şirketinde iki yıl önce siyanür sızıntısı olmuştu. Şimdi de iç sahada bir toprak kayması yaşandı. 

Plana, projeye, bilime uyulmamasının bir sonucu olarak onlarca işçiye yine maden sahası mezar oldu. Taşeron üretim ve güvencesiz çalışmanın sermaye açısından temel birikim olarak ele alındığı, kayıt dışı ekonominin yaygın olarak üretim sürecinde varlığını sürdürdüğü koşullarda mevcut yasanın uygulama, denetim ve yaptırım süreçlerinin etkisi kâğıt üzerinde kalmaya mahkumdur. 

Genel olarak madenlerde devletin denetimi ya bulunmuyor ya da dikkate alınmıyor. Daha fazla üretimin getirdiği üretim zorlaması ve verimlilik politikası sonucunda İSİG önlemlerinin göz ardı edilmesi madencilik sektörünün temel düsturu olmuş haldedir. 

İşçilerin emeği kadar canlarının da değersizleştiği ve fıtratında ucuz emek sömürüsü olan bu düzeni değiştirmek zorundayız!

SOL Parti: Tüm uyarılara, itirazlara kulaklarını kapadılar şimdi hem madende çalışan yurttaşlarımız toprak altında kaldı hem doğamız zehirlendi. 

Daha fazla kâr hırsıyla topraklarımızı, doğamızı, emperyalist şirketlere peşkeş çekenlerden hesap soracağız.

Türkiye Komünist Hareketi: Erzincan İliç ilçesinde yaşanan toprak kayması sonucu yine bir iş cinayeti işlenmiştir. Bütün uyarılara ve eleştirilere rağmen bu katliam yaşanmıştır.

Amerikan ve Kanada ortaklığı ile Türkiye’den Çalık grubunun birlikte işlettiği madende 667 işçinin çalıştığı bilinmekte olup şu an kaç işçinin toprak altında kaldığı belirsizdir.

Siyanürle altın çıkaran emperyalist şirket, kâr hırsı için sadece doğanın, Fırat Nehri’nin değil yurttaşlarımızın da katliamına neden olmuştur.

Yıllardır ÇED raporlarını ve uzmanların görüşlerini dikkate almayan, gözlerini kâr hırsı bürümüş olan patronlar çıkarları için doğayı ve insan hayatını hiçe saydılar. Sonucu karşımızdadır.

Dahası, AKP iktidarı ANAGOLD Şirketi’nin 7,2 milyon dolarlık vergi borcunu silerek “Yürü ya kulum” demiştir. Madende geçmişte yaşanan siyanür sızıntısı hakkında açılan davaya takipsizlik verilmiştir. Tüm bu süre zarfında şirketin, 2020’den beri bu madenden yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir ve 334,6 milyon dolar kâr elde ettiği bilinmektedir.

Yerli ve yabancı patronların saltanatı devam etsin diye tarım arazileri zarar görüyor, doğal felaketler yaşanıyor, var olan deprem riski kat be kat artıyor, işçilerin canı hiçe sayılıyor.

Yaşanan bu felaketin ve ölümlerin sorumlusu ise doğrudan işbirlikçi AKP iktidarıdır. Çünkü bütün uyarılara rağmen maden çıkarma izin belgesini veren bizzat iktidardır. AKP, bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir.

Emperyalist şirket patronları yargılanmalı ve bu şirketler ülkemizden kovulmalıdır. Emperyalist şirketler ile işbirliği yapanlar ve onlara yol verenler ile hesaplaşmak ise bu ülkenin tüm ilerici ve emekten yana güçlerinin boynunun borcudur.

Hesabını soracağız!

Türkiye Komünist Partisi: Erzincan İliç’te yaşanan toprak kaymasının ardından dokuz işçiye hâlâ ulaşılamadığı ve kayan toprağın siyanürlü olduğu belirtiliyor. 

Parti heyetimiz bölgeye doğru yola çıkmış bulunmaktadır. Altında patronların kâr hırsı ve iktidarın patronlara ve uluslararası şirketlere sınırsız sömürü alanı açması yatan bu felaketin üzerinin kapatılmasına izin vermeyeceğiz, sorumlularından hesabını soracağız.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir